Sanitized anti-mite pillow

GNAI07: cm. 50 x 80 x 14
Sanitized anti-mite pillow made of an hypoallergenic fiber.
Cotton fabric with anti-mite treatment.